Youtube เตรียมใช้ Ai จำกัดอายุของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ

โด Youtube เตรียมใช้ Machien Learning เพื่อกำหนดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพื่อจะทำให้ Youtube มีความรับผิดชอบต่อพ่อแม่และเด็กมากขึ้น หลังจาก Youtube เคยต้องจ่ายค่าปรับกว่า 170 ล้านดอลล่าห์เพื่อยุติเรื่องราวกรณีนำเสนอเนื้อหาไม่เหมาะสมแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยก่อนหน้านี้ Youtube ได้สร้าง Youtube Kids ขึ้นมา เพื่อจำกัดเนื้อเฉพาะของเด็กเท่านั้น และผู้อัปโหลดวีดีโอจะต้องกำหนดว่าเนื้อหาของตัวเองเป็นประเภทใด (เด็กหรือผู้ใช้...