How to : เช็คความเสถียรของเน็ตบ้าน มีหลุดมีช้าไหมมาดูกัน

หากวันหนึ่งเน็ตบ้านที่ใช้อยู่เกิดปัญหาขึ้นมา จากปกติเรามักจะเทสประสิทธิภาพเน็ตผ่านเว็บเบราเซอร์ แต่ครั้งนี้เราจะมาใช้วิธี 'เช็คความเสภียรของเน็ต' แบบดั้งเดิมกัน