อุปกรณ์ IOT สุดล้ำ ช่วยเตือนภัย ทำงานได้แทนคน

Techhub insight พาไปดูการใช้งานอุปกรณ์ IOT ที่ช่วยเก็บข้อมูล แจ้งเตือน น้ำท่วม และฝุ่นมลพิษได้จริง ในพื้นที่จริงป่าต้นน้ำ ที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เห็นความสำเร็จของโทรมาตร ระบบติดตามสภาพอากาศอัตโนมัติ จึงได้เริ่มต้นทำโครงการนำร่อง ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อให้ทราบสถานการณ์และวางแผนจัดการน้ำและอากาศได้ดีขึ้น ข้อมูลหลักๆ ที่ได้จากการคำนวนของโทรมาตรคือปริมาณน้ำจากป่าต้นน้ำ ความเร็วของน้ำ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 และค่าอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นำไปวางแผนเตือนภัยแจ้งเตือนประชาชนโดยไม่ต้องอาศัยกำลังคนจำนวนมากในการดูแล https://youtu.be/l1WsV3zIeS8 ปัญญารัตน์ ปัญญาเกียรติสิริ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ยอมรับว่า ในช่วงที่ผ่านมามลพิษทางอากาศเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของภาคเหนือ เพราะปัจจัยหลายๆ อย่างหมอกควันที่เกิดจากการเผาเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นทีทางการเกษตร และความกดอากาศต่ำที่มาจากประเทศทางใกล้เคียง ทำให้ฝุ่นละอองถูกกดอยู่ในพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5...

GovTech Next Move เข้าถึงข้อมูลสุขภาพบนมือถือ

โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งในโรงพยาบาลรัฐที่นำนวัตกรรมเข้ามาใช้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การรักษาพยาบาลในรูปแบบใหม่ จากที่ต้องเสียเวลาทั้งวันเพื่อมาพบแพทย์ กลายมาเป็นความสะดวกสบาย เมื่อการนัดหมายทำได้ผ่านมือถือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดี ต้นแบบที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้สำเร็จ  ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “เข้าถึงข้อมูลสุขภาพบนมือถือ”   https://youtu.be/cYavTkAas6E รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี บอกว่า กว่า 50 ปี ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดให้บริการประชาชน ได้พัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และระบบสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง อย่างการทำเวชระเบียนออนไลน์ที่ช่วยลดขั้นตอนการเข้าถึงบริการที่ประชาชนสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีการใช้งานมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในด้านนวัตกรรมการบริการ รพ.รามาฯ ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งการปรับสูตรยา...

GovTech Next Move ลดขั้นตอน เพิ่มความเร็ว

กรมสรรพากร ถือเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย ผ่านแพลตฟอร์มยื่นภาษีออนไลน์ แต่ละปีมีผู้ยื่นแบบแสดงรายการกับกรมสรรพากรมากกว่า 30 ล้านฉบับ และมีแนวโน้มใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปีล่าสุดมีจำนวนมากถึง 85% สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของกรมสรรพากร ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “ลดขั้นตอน เพิ่มความเร็ว” กับหน่วยงานต้นแบบที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้สำเร็จ https://youtu.be/f3C5zWNi3wk คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมสรรพากร ย้ำถึงวิสัยทัศน์ของกรมสรรพากร ที่มุ่งหวังจะเป็นองค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยนวัตกรรมคุณภาพ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะช่วยขับเคลื่อนทำให้เป้าหมายของกรมสรรพากรบรรลุวัตถุประสงค์ ความตั้งใจของกรมสรรพากรคือมุ่งหวังที่จะให้ผู้เสียภาษีที่เข้ามาใช้บริการได้รับความสะดวกสูงสุด โดยคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เมื่อประเทศไทยมีระบบให้บริการยืนยันตัวตน หรือ Digital ID...

GovTech NextMove เปลี่ยน Mindset คนทำงานภาครัฐ

หัวใจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ คือคนทำงาน หรือข้าราชการนั่นเอง ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความคิด ออกจากกรอบการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ และกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทาย อย่างลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือกฎระเบียบ ก็ต้องปรับใหม่ให้เหมาะสมเมื่อระบบเปลี่ยนจากกระดาษ มาทำงานผ่านดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยฟังมุมมองของคนทำงานภาครัฐ กับโจทย์ท้าทายในการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อทำนวัตกรรม ผ่านซีรีส์ GovTech NextMove ตอน “เปลี่ยน Mindset คนทำงานภาครัฐ” กับหน่วยงานต้นแบบที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้สำเร็จ https://youtu.be/gsNIO0RmKAs คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยอมรับว่า ความท้าทายของการทำนวัตกรรมภาครัฐ หรือ GovTech คือการปรับปรุงกระบวนการ หรือ...

GovTech Next Move เสียงจากผู้ใช้ นวัตกรรมภาครัฐ

กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมภาครัฐ หรือ GovTech ที่ใช้งานได้จริง จุดสำคัญของการพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เพราะถ้าทำไปแล้วคนไม่ใช้งาน ก็ไม่เกิดประโยชน์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พาไปฟังมุมมองของผู้ใช้ในหลากหลายอาชีพ ที่มีความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีภาครัฐ และสิ่งที่พวกเขาเป็นกังวล เสียงจากผู้ใช้งานบอกว่า นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว แต่สิ่งที่พวกเข้าต้องการคือการเข้าถึงและใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชั่นที่มีความคล้ายคลึงกัน กลับอยู่แยกส่วนหรือทับซ้อนระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ขณะที่บางนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ไม่มีความเคลื่อนไหว หรือใช้งานไม่ได้จริง เนื่องจากติดปัญหาขั้นตอนการใช้งานที่ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยียังไม่สามารถทำแทนคนได้ทั้งหมด รวมถึงความผิดพลาดของระบบที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึง https://youtu.be/z0hEaNL4gtw   ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA มองว่า ประเด็นความท้าทายของ GovTech...

GovTech Next Move เจาะลึกเบื้องหลังนวัตกรรมภาครัฐฝีมือคนไทย

GovTech Next Move เจาะลึกเบื้องหลังนวัตกรรมภาครัฐฝีมือคนไทย เชื่อมคนเข้าถึงรัฐ เปลี่ยนโฉมบริการแบบพลิกฝ่ามือ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เชื่อมต่อคนให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม e-service รวมถึงตู้คีออสก์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การใช้บริการภาครัฐง่ายและสะดวกสบายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ข้อมูลสำคัญถูกเปลี่ยนโฉม ลดขั้นตอนให้เข้าถึงได้จากมือถือ ปริมาณการใช้งานจากประชาชนจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมา กลายเป็นตัวเร่งให้นวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ GovTech เติบโตมากขึ้น และรู้หรือไม่ว่า GovTech เป็นหนึ่งในเทรนด์มาแรงที่ภาคเอกชนหรือสตาร์ทอัพหันมาสนใจลงทุน หลายประเทศประกาศชัดเจนว่าจะใช้ GovTech เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA อยากชวนคนไทยให้ลองเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมที่จะเข้ามาพลิกโฉมการทำงานของระบบราชการไทย กับเบื้องหลัง ส่อง 6...

AI สแกนเมล็ดข้าว อีกก้าวของสตาร์ทอัพไทย

Easy Rice ระบบตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก ด้วย AI ผลงานวัตกรรมจากฝีมือคนไทย ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสแกนข้าวเปลือกด้วยความละเอียดสูง ผสมกับ Deep learning ทำให้ได้ระบบตรวจสอบข้าวสายพันธุ์ส่งออก อย่างหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม และข้าว กข. รวมถึงพันธ์ุข้าวอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาได้อย่างแม่นยำถึง 95% Techhub insight พาไปดูเบื้องหลังของนวัตกรรมจาก AI อีกหนึ่งความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่นอกจากจะมาแรงแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น https://youtu.be/GrnfttRmhoE ภูวินทร์ คงสวัสดิ์ CEO Easy Rice Digital Technology ยอมรับว่า โจทย์ในอุตสาหกรรมข้าวมีความยากและซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในกระบวนการตีราคารับซื้อ ที่ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการตรวจสอบคุณภาพ...

ส่องความเจ๋ง LANTA ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คนไทย พร้อมใช้จริง

AI ภาษาไทยไม่ไกลเกินเอื้อม Techhub insight พาไปดูความเจ๋งของ LANTA ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ติดอันดับ 70 ของโลก และอันดับหนึ่งในอาเซียน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง หรือ ThaiSC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของไทยเรานี่เอง LANTA เป็น Supercomputer ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ช่วยลดเวลาประมวลผล ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้ทำได้เร็วขึ้น หลังจากถูกปรับแต่งสเปกใหม่ด้วยฝีมือนักวิจัยไทยให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง รวมถึงออกแบบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือ Liquid Cooling เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ตัวเครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ LANTA กลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย และเร็วที่สุดในอาเซียน   ดร. ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล NSTDA Supercomputer Center:...

HEV มันดียังไง สลับใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้า และน้ำมัน

รถ HEV มันดียังไง ตอบโจทย์คนที่ยังไม่กล้าไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้วนได้ไหม Techhub insight พาไปดูรถยนต์ไฮบริดรุ่นแรก ของ MG ที่ขับไปไกลได้ สลับใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้า และน้ำมัน เหมาะกับคนที่กำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดเชื้อเพลิง แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่อาจยังไปได้ไม่ถึง รถ EV ลองมาทำความรู้จักกับรถไฮบริด ที่เกิดมาเพื่อเติมเต็มในช่วงเปลี่ยนผ่านจากน้ำมัน เป็นไฟฟ้า ที่มาพร้อมกับความชัวร์ https://youtu.be/8AxsEZK3_HY ชาญ จองพิศาล รอง ผอ. ฝ่ายการตลาด MG Sales Thailand บอกว่า MG เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกในไทย ที่มีระบบรองรับเครื่องยนต์สันดาป จนถึง EV ที่พร้อมที่สุด "รถ EV...

Metaverse ปังจริง หรือแค่อิงกระแส

ความหวังของ Metaverse จะเป็นแค่กระแส หรือแท้จริงคืออนาคต เมื่อเทคโนโลยี Web 3.0 กำลังพาเราเข้าสู่โลกเสมือนที่เชื่อมต่อเข้าถึงกันได้แบบไม่รู้จบ Techhub Inspire พาไปหาคำตอบกับ “แม็ก ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย” CEO Brandverse สตาร์ทอัพไทยที่ตั้งใจพา T-Verse เมตาเวิร์สแพลตฟอร์มของคนไทย ไปไกลถึงระดับโลก https://youtu.be/Ao8nK_zdve8 : โอกาสของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ โลก Metaverse เป็นโอกาสของ internet ยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง แม็ก ณัฐเศรษฐ์ CEO Brandverse กล่าวด้วยความมั่นใจ หลังจากที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse Platfrom ฝีมือคนไทย และผลักดันเข้าสู่ตลาดได้สำเร็จท่ามกลางผลตอบรับที่น่าพอใจ แม็ก...

Hot Issue