Home Video GovTech Next Move

GovTech Next Move

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA อยากชวนคนไทยให้ลองเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรรมที่จะเข้ามาพลิกโฉมการทำงานของระบบราชการไทย กับเบื้องหลัง ส่อง 6 นวัตกรรมภาครัฐ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ต่างไปจากเดิม ผ่านซีรีส์ “GovTech Next Move”

ร่วมเปลี่ยนอนาคตด้วยนวัตกรรม เจาะลึกเบื้องหลังเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ติดตามต่อได้ในซีรีส์ GovTech Next Move ทาง Techhub และ BrandThink

GovTech Transformation เปลี่ยนภาครัฐ ด้วยนวัตกรรม

นวัตกรรมภาครัฐ เป็นหนึ่งในกลไกที่จะผลักดันให้ไทยก้าวสู่ประเทศนวัตกรรมได้อย่างมั่นคง การเปลี่ยนแปลงงานบริการในรูปแบบกระดาษสู่ดิจิทัลกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐก้าวข้ามผ่านปัญหา อุปสรรค ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปฟังเส้นทางความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐกับการทำนวัตกรรมผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “GovTech Transformation เปลี่ยนภาครัฐด้วยนวัตกรรม”   https://youtu.be/8XmXRHo4HYI คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บอกว่า หัวใจของการพัฒนาระบบราชการต้องมองในทุกมิติ ตั้งแต่ระบบงาน ระบบงบประมาณ...

จัดสรรพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสร้างความสมดุลย์ GovTech Next Move

โจทย์ยากที่สุดอย่างการเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดเริ่มต้นการทำนวัตกรรมภาครัฐ กับโครงการ City lab ที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองต้นแบบด้านนวัตกรรม  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังการทำนวัตกรรมภาครัฐในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับพื้นที่นำร่องใช้นวัตกรรมทางสังคมบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันกับชุมชน ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “จัดสรรพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสร้างความสมดุลย์” https://youtu.be/i1X3ZnvF3ag ทินวัฒน์ สวนปี ผู้ประสานงานโครงการ Chiangmai smart and innovation city...

เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ GovTech Next Move

ในขณะที่ประชาชนกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นกัน มีกฎหมายและมาตรการหลายอย่างที่จะรองรับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ เห็นได้จากการพัฒนาระบบให้บริการยืนยันตัวตนที่เรียกว่า Digital ID หรือ NDID ที่เป็นดิจิทัลไอดีของภาคธนาคาร ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปฟังความเห็นของหน่วยงานภาครัฐที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลกับเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้”   https://youtu.be/1Z5W84fXe4w คุณอารีย์พันธ์...

เชื่อมต่อข้อมูลเข้าถึงชุมชน GovTech Nextmove

คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ ที่อาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เข้ามาอยู่เบื้องหลัง จากจุดเริ่มต้นในการเก็บข้อมูลเพื่อจัดการน้ำ ตั้งแต่ 28 ปีก่อน ทำให้คนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลน้ำได้ผ่านหน้าจอมือถือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนข้อมูลบริการจัดการน้ำในช่วงเวลาปกติ และภาวะวิกฤติ ด้วยนวัตกรรม ผ่านซีรีส์ GovTech...

เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ง่ายกว่าเดิม GovTech Next Move

แอปฯ เป๋าตังถือเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลหลักของประเทศ หรือ Thailand open digital platform ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานกับประชาชน ประสบการณ์ที่ได้จากการใช้งานจริง ทำให้รู้ถึงจุดอ่อน และพัฒนาต่อจนกลายมาเป็นนวัตกรรมภาครัฐที่มีความเสถียรมากที่สุด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังแนวคิดพัฒนานวัตกรรมของธนาคารกรุงไทย ต้นแบบธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่เดินหน้าสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ง่ายกว่าเดิม”   https://youtu.be/Z6tKKC2n0_Q คุณธวัชชัย ชีวานนท์...

GovTech Next Move เข้าถึงข้อมูลสุขภาพบนมือถือ

โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งในโรงพยาบาลรัฐที่นำนวัตกรรมเข้ามาใช้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การรักษาพยาบาลในรูปแบบใหม่ จากที่ต้องเสียเวลาทั้งวันเพื่อมาพบแพทย์ กลายมาเป็นความสะดวกสบาย เมื่อการนัดหมายทำได้ผ่านมือถือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดี ต้นแบบที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้สำเร็จ  ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “เข้าถึงข้อมูลสุขภาพบนมือถือ”   https://youtu.be/cYavTkAas6E รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี บอกว่า กว่า 50 ปี...

GovTech Next Move ลดขั้นตอน เพิ่มความเร็ว

กรมสรรพากร ถือเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย ผ่านแพลตฟอร์มยื่นภาษีออนไลน์ แต่ละปีมีผู้ยื่นแบบแสดงรายการกับกรมสรรพากรมากกว่า 30 ล้านฉบับ และมีแนวโน้มใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปีล่าสุดมีจำนวนมากถึง 85% สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมของกรมสรรพากร ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “ลดขั้นตอน เพิ่มความเร็ว” กับหน่วยงานต้นแบบที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้สำเร็จ https://youtu.be/f3C5zWNi3wk คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

GovTech NextMove เปลี่ยน Mindset คนทำงานภาครัฐ

หัวใจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ คือคนทำงาน หรือข้าราชการนั่นเอง ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความคิด ออกจากกรอบการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ และกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทาย อย่างลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือกฎระเบียบ ก็ต้องปรับใหม่ให้เหมาะสมเมื่อระบบเปลี่ยนจากกระดาษ มาทำงานผ่านดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยฟังมุมมองของคนทำงานภาครัฐ กับโจทย์ท้าทายในการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อทำนวัตกรรม ผ่านซีรีส์ GovTech NextMove ตอน “เปลี่ยน Mindset คนทำงานภาครัฐ” กับหน่วยงานต้นแบบที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้สำเร็จ https://youtu.be/gsNIO0RmKAs คุณอารีย์พันธ์...

GovTech Next Move เสียงจากผู้ใช้ นวัตกรรมภาครัฐ

กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมภาครัฐ หรือ GovTech ที่ใช้งานได้จริง จุดสำคัญของการพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เพราะถ้าทำไปแล้วคนไม่ใช้งาน ก็ไม่เกิดประโยชน์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พาไปฟังมุมมองของผู้ใช้ในหลากหลายอาชีพ ที่มีความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีภาครัฐ และสิ่งที่พวกเขาเป็นกังวล เสียงจากผู้ใช้งานบอกว่า นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว แต่สิ่งที่พวกเข้าต้องการคือการเข้าถึงและใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชั่นที่มีความคล้ายคลึงกัน กลับอยู่แยกส่วนหรือทับซ้อนระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ขณะที่บางนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ไม่มีความเคลื่อนไหว หรือใช้งานไม่ได้จริง...

GovTech Next Move เจาะลึกเบื้องหลังนวัตกรรมภาครัฐฝีมือคนไทย

GovTech Next Move เจาะลึกเบื้องหลังนวัตกรรมภาครัฐฝีมือคนไทย เชื่อมคนเข้าถึงรัฐ เปลี่ยนโฉมบริการแบบพลิกฝ่ามือ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เชื่อมต่อคนให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ด้วยนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม e-service รวมถึงตู้คีออสก์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การใช้บริการภาครัฐง่ายและสะดวกสบายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ข้อมูลสำคัญถูกเปลี่ยนโฉม ลดขั้นตอนให้เข้าถึงได้จากมือถือ ปริมาณการใช้งานจากประชาชนจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมา กลายเป็นตัวเร่งให้นวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ GovTech เติบโตมากขึ้น และรู้หรือไม่ว่า GovTech เป็นหนึ่งในเทรนด์มาแรงที่ภาคเอกชนหรือสตาร์ทอัพหันมาสนใจลงทุน...

Hot Issue