คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ กรรมการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้อำนวยฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดาบริจาคเงินสนับสนุนครัวโรงพยาบาลสนาม

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ กรรมการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้อำนวยฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดาบริจาคเงินสนับสนุนครัวโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ COVID เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา กรรมการสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้อำนวยฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา บริจาคเงินสนับสนุนครัวโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ COVID เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

Facebook Comments