เป็นเรื่อง Firefox ไล่ลบส่วนขยายอันตราย หลังพบ ใช้ API ในทางที่ผิด

หรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ผู้ใช้ Firefox ลดลง
.
Mozilla ได้ทำการเปลี่ยนตั้งค่า Firefox ใหม่หลายอย่าง หลังจากพบว่าส่วนขยายสองรายที่การติดตั้งจากผู้ใช้ประมาณ 455,000 คน ใช้ API ตัวใดตัวหนึ่งในทางที่ผิด
.
ส่วนเสริมทั้งสองนั่นได้เข้าควบคุมวิธีที่ Firefox เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งรบกวนการทำงานของ Firefox ในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ติดตั้งโปรแกรมการอัปเดตต่าง ๆ ของ Firefox ครับ
.
Mozilla ตอบโต้ด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Firefox คนอื่นติดตั้งส่วนเสริมนี้ และหยุดการอนุมัติโปรแกรมเสริมอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการใช้ proxy API เป็นการชั่วคราว โดยได้เปลี่ยนแปลงใน Firefox เวอร์ชั่น 91.1
.
ทั้งนี้ ผู้ใช้ Firefox ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชัน (91.1 หรือใหม่กว่า) เพราะจะมีมีคุณลักษณะที่มีการอัปเดตใหม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น และหากไม่สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด ก็ให้ลองดูว่าได้ติดตั้งส่วนเสริมที่เป็นอันตรายหรือไม่ ซึ่งส่วนเสริมที่เป็นปัญหาคือ:
.
Name: Bypass
ID: {7c3a8b88-4dc9-4487-b7f9-736b5f38b957}
Name: Bypass XM
ID: {d61552ef-e2a6-4fb5-bf67-8990f0014957}
.
แต่หากรู้สึกว่ามันยุ่งยาก ก็ให้ลบและติดตั้งใหม่ โดยดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บ Mozilla Firefox มาเลยครับ
.
ที่มาข้อมูล
https://sea.pcmag.com/browsers/46877/mozilla-pulls-malicious-firefox-add-ons-used-by-450000-people

Facebook Comments