แอลจีเสริมแกร่งอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย ยกระดับศักยภาพช่างติดตั้งทั่วประเทศ จัดติวเข้มทักษะวิชาชีพเทียบมาตรฐานสากล

 กรุงเทพฯ, 7 ตุลาคม 2562 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก จัดกิจกรรมพิเศษ “LG Installer Training 2019” ให้แก่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2,200 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมสนับสนุนความรู้เชิงลึก เปิดโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแอลจีในจังหวัดระยอง (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตระดับโลกของแอลจี ให้ช่างติดตั้งสิบคนที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

การอบรม LG Installer Training จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เทคนิคการติดตั้ง การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแอลจีให้แก่ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังเสริมศักยภาพด้านความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าช่างทุกคนที่ผ่านการอบรมสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมทักษะเฉพาะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้งานแอพพลิเคชั่น SmartThinQTM ที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้มากกว่าการเปิด-ปิด รวมถึงการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จำลองต่างๆ พร้อมการแนะนำมาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และวิธีการเลือกสายนำสัญณาณที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรจากแอลจีเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานของแอลจี และยังได้รับคู่มือฉบับย่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใน
การใช้งานเบื้องต้น เสริมความรวดเร็วในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยมีช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการอบรมแล้ว 8,600 คน และจะมีผู้เข้ารับการอบรมในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีกรวม 2,200 คน โดยแอลจีมีแผนที่จะจัดการอบรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และนำไปสู่การมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สะท้อนถึงสโลแกนของแอลีที่ว่า “Innovation for a Better Life” หรือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามรายละเอียดข่าวสารของแอลจีพร้อมกิจกรรมดีๆ ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 

 

 

Facebook Comments