นักเก็ต 3D Print รูปแบบแห่งอนาคตที่จะเข้ามาแก้ไขการขาดแคลนอาหาร

นักเก็ต

เคเอฟซีกำลังทำงานร่วมกับบริษัทวิจัยของรัสเซียเพื่อพยายามผลิต นักเก็ต ไก่ที่พิมพ์จากจาก 3D bioprinting เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารในอนาคต

เคเอฟซีพยายามที่จะสร้างนักเก็ตไก่ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการแห่งแรกของโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “ร้านอาหารแห่งอนาคต” โดยจะใช้เนื้อไก่ที่ได้รับจากการปลูกเซลล์และวัสดุจากพืชรวมกันเพื่อทำเป็นวัตุดิบสำหรับ 3D bioprinting

นักเก็ต Bioprinted จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตมากกว่าเนื้อไก่ โดยกล่าวว่า การปลูกเนื้อสัตว์จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก นั่นเป็นเพราะ ทุกวันนี้มนุษย์เรามีการผลิตเนื้อสัตว์มากกว่าเมื่อ 50 ปีก่อนประมาณ 6 เท่าตัว เราถางป่าเพื่อจะสร้างพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์และสร้างพื้นที่ในการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์มากขึ้น  และนั่นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ KFC ประกาศว่า นักเก็ตใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ bioprinting จะพร้อมให้ทดลองกินในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่ากระแสตอบรับจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าถามผู้อ่าน จะกินไหม? หากรู้ว่าเนื้อไก่ที่เรากินมาจากเนื้อที่เพาะปลูกในห้องแล็ป ไม่ได้จากเนื้อไก่จริง ๆ

ข้อมูลจาก Theverge

Facebook Comments