AI สามารถแยกภาพวัตถุในภาพที่มีแสงน้อย

เมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย ถ้าเราไม่เปิดแฟลชก็แทบจะมองไม่เห็นว่ามีวัตถุอะไรอยู่ในภาพบ้าง แต่ AI สามารถแยกแยะได้

นักวิทยาศาสตร์ของ MIT ได้พัฒนาเทคนิคที่ใช้เครือข่ายประสาทเทียมลึกหรือ Deep neural network โดยการให้ AI อ่านภาพมืด ๆ กว่า 10,000 ภาพ เพื่อเรียนรู้รูปแบบควาามโปร่งใสของภาพและสามารถแยกแยะภาพวัตถุออกจากภาพที่มีแสงน้อยได้

ผลที่ได้คือ AI จะใช้เทคนิคการเบลอภาพ ซึ่งสามารถแยกความมืดและวัตถุในความมืดออกมาได้ จากนั้นจึงทำภาพขึ้นมาใหม่ที่เผยให้เห็นถึงวัตถุภายในภาพอย่างชัดเจน โดยเทคนิคนี้สามาถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพกลางคืน หรือแม้แต่นำไปใช้ในเรื่องของดาราศาสตร์ได้ ด้วยการตรวจจับวัตถุที่จาง ๆ ที่ไม่มีแสงของตนเอง

Facebook Comments