AI ตัวใหม่ แปลงภาพ 2D เป็น 3D ได้ ใช้เวลาแค่ 5 วินาที

[แข่งกันเร็ว] นอกจากความฉลาดแล้ว อีกสิ่งที่เหล่าผู้พัฒนา AI แข่งกันก็คงเป็น ‘ความเร็ว’ ที่ยิ่งใช้เวลาประมวลน้อยเท่าไรก็ยิ่งดี ล่าสุดพบเครื่องมือ AI ใหม่ สามารถแปลงรูปภาพ 2 มิติ ให้กลายเป็น 3 มิติ ได้ และใช้เวลาเพียง 5 วินาทีเท่านั้น

นักวิจัยจาก Adobe และมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ร่วมมือกันพัฒนา Large Reconstruction Model (LRM) ที่ช่วยสร้างแบบจำลอง 3 มิติได้ ในเวลาอันสั้นเพียง 5 วินาที หลังได้รับการ ‘เทรนด์’ หรือฝึกฝนผ่านข้อมูลวัตถุ 3 มิติประมาณ 1 ล้านชิ้น ที่มีอยู่ในชุดข้อมูล Objaverse และ MVImgNet

ผู้ใช้สามารถใส่รูป 2 มิติทั่วไป หรือรูปที่มาจากบริการ AI อย่าง DALL-E และ Stable Diffusion เพียงภาพเดียวก็ได้ โดยตัว AI นี้จะทำการสร้างภาพ 3 มิติจากภาพเดียวขึ้นมาใหม่เอง

หากตัว AI ดังกล่าวประสบความสำเร็จ ก็อาจช่วยประหยัดแรงสำหรับการสร้างเกมหรือแอนิเมชั่นได้อย่างมาก ซึ่งปัจจุบันการสร้างงาน 3 มิติในอุตสาหกรรม ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีบริษัท AI มากมายที่พร้อมจะเสนอเครื่องมือช่วยอย่างเต็มที่ เช่น Stable 3D ที่เพิ่งเปิดตัวโดย Stability AI นี้เอง

ที่มา : Techspot