เด็กไทยเจ๋ง โชว์ผลงานสุดปัง กวาดรางวัลเวทีโลก

เด็กไทยเจ๋ง โชว์ผลงานสุดปัง กวาดรางวัลเวทีโลก ล่าสุดคว้ารางวัลโครงงานวิทย์ฯ ‘ISEF2022’ จากสหรัฐอเมริกา จากโครงการใช้เทคโนโลยี AI ช่วยนับไข่พยาธิใบไม้ในตับ เพิ่มโอกาสพบมะเร็งระยะแรก ที่กลายเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก

ทีมนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ใช้เว็บแอปพลิเคชัน BiDEx และเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับภาพถ่ายอุจจาระจากกล้องจุลทรรศน์แทนการใช้สายตามนุษย์ โดย AI จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงการมีพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้รู้ผลการตรวจได้เร็วขึ้น 83.33%

โครงการนี้คว้า Grand Awards อันดับ 1 สาขา Translational Medical Science เพราะช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิเข้ารับการรักษาในระบบได้รวดเร็วและทันเวลา นำไปสู่การป้องกัน และลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างน่าสนใจ

ขณะที่อีกหนึ่งรางวัล Grand Awards อันดับ 1 ในสาขา Computational Biology and Bioinformatics เป็นผลงานโครงสร้างโมเลกุลยาร่วมกับข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์ ผลงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สร้างเป็นโมเดลทำนายค่าการตอบสนองต่อยารักษาโรคมะเร็ง ที่อาศัยข้อมูลโครงสร้างยาและข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้แม่นยำมากขึ้น

ในงานนี้เยาวชนไทยคว้ารางวัลมาทั้งสิ้นกว่า 10 รางวัลโครงงานเข้าร่วมประกวด 1,410 ผลงาน จาก 63 ประเทศทั่วโลก ได้รับรางวัลรวม 66,000 เหรียญสหรัฐ จากโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ จาก 16 ทีม โดยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ หรือ Regeneron ISEF 2022 เป็นเวทีที่มีความสำคัญด้านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ซึ่งจัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มาแล้วถึง 72 ครั้ง

#TechhubUpdate #ISEF2022

Facebook Comments