พร้อมใจปฏิเสธ True, Dtac และ AIS ประกาศไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800MHz

ไร้วี่แววเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz หลัง True ประกาศไม่เข้าร่วมประมูลตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุดทาง Dtac และ AIS ก็ประกาศไม่เข้าร่วมด้วยเช่นกัน

“มันไม่คุ้ม” น่าจะเป็นเหตุผลที่ทั้ง 3 ค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง True, Dtac และ AIS (เรียงตามลำดับที่ปฏิเสธ) ได้ประกาศไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยเปิดราคาประมูลเริ่มต้นที่ 37,457 ล้านบาท รายแรกที่ปฏิเสธคือ True ประกาศไม่เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา ต่อมาในวันนี้เอง ทาง Dtac และ AIS ก็ออกมาปฏิเสธไม่เข้าร่วมเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการประกาศไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz ทั้ง 3 ค่าย

True

เรื่อง การไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า คณะผู้บริหารได้ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 นี้

Dtac 

เรื่อง การไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740-1785 /1835-1880 MHz กำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศฯดังกล่าว ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นั้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ) จะไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศฯดังกล่าว

AIS

แจ้งไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาติ 1800 MHz

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมประมูลใบอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ตามที่ประกาศโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลครั้งนี้ยังไม่เหมาะสมต่อการลงทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในขณะนี้ โดยบริษัทจะยังคงลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านคุณภาพโครงข่ายแลัสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการประมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงอาจพิจารณาทบทวนผลกระทบและการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมูลที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Facebook Comments