Apple ยอม เปลี่ยนกฎเหล็กบน Appstore พร้อมจ่ายเงินชดเชยให้นักพัฒนา

Apple ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหลายข้อที่ควบคุม App Store ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับนักพัฒนาที่ก่อนหน้านี้มีการยื่นฟ้องฟ้องบริษัทแบบกลุ่ม โดยชี้แจงว่า ว่านักพัฒนาสามารถติดต่อกับลูกค้าของตัวเองได้โดยตรงแล้ว หากต้องการให้ลูกค้าชำระเงินโดยไม่ผ่าน App Store
.
ซึ่งก่อนหน้านี้ หากเราเล่นเกมใดเกมหนึ่งแล้วต้องซื้อเกมหรือไอเท็มผ่านระบบบน iOS Apple จะกินส่วนต่าง 30 เปอร์เซ็น และมีนโยบายที่ Apple ห้ามนักพัฒนาไม่ให้แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสำหรับนอก App Store โดยตรง และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่า Epic กับ Apple ครับ
.
มาวันนี้ เหมือน Apple เหมือนจะยอมถอยแล้ว ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนนโยบายให้ผู้พัฒนาสามารถติดต่อกับผู้ใช้โดยตรงเพื่อใช้ช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ นอกเหนือจาก App Store เช่น อีเมล นั่นแปลว่าผู้พัฒนาจะได้เงินจากลูกค้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นโดยไม่ต้องหักส่วนต่างใด ๆ ให้กับ Apple ครับ
.
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญอีกเรื่องคือ Apple จะจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือนักพัฒนาขนาดเล็ก” เพื่อช่วยนักพัฒนาที่มีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านดอลล่าห์ สำหรับเป็นเงินชดเชยให้กับนักพัฒนารายเล็กบางกลุ่มในสหรัฐอเมริกาครับ
.
แหล่งข้อมูล
apple

engadget

Facebook Comments