Apple Car ใกล้เป็นจริง หลังได้รับอนุมัติให้ทดสอบได้แล้ว

Apple Car ตกเป็นข่าวมาโดยตลอดในช่วง 1-2 ปีหลัง และในที่สุดเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อกรมควบคุมยานยนต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียมอบใบอนุญาตให้ Apple ทำการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับได้แล้ว

การมอบใบอนุญาติของ DMV (California Department of Motor Vehicles) หรือกรมควบคุมยานยนต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียในครั้งนี้ ส่งผลให้ Apple สามารถทดสอบรถยนต์ไร้คนขับบนถนนจริงได้ โดยการทดสอบของ Apple จะใช้รถยนต์รุ่น Lexus SUVs รุ่นปี 2015 จำนวน 3 คัน ซึ่งการทดสอบบนถนนสาธารณะจะมีคนคอยควบคุมอยู่ที่นั่งคนขับด้วย

สำหรับโครงการ Apple Car ตกเป็นข่าวมานานหลายปี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการยืนยันใดๆ ว่า Apple ได้มีการดำเนินการโครงการดังกล่าวจริงหรือไม่ แต่ความชัดเจนเริ่มปรากฏเมื่อมีชื่อโครงการหลุดรอดออกมาในนามว่า “Project Titan” ขณะเดียวกันยังมีการคาดการณ์ว่าโครงการรถยนต์ไร้คนขับของ Apple มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับรถยนต์ รวมไปถึงรถยนต์ภายใต้ Project Titan จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวรถยนต์ Tesla

อ้างอิงจาก washingtonpost

Facebook Comments