Home EU เอาจริง เล็งปรับ Apple เกือบ 2 หมื่นล้าน ฐานผูกขาดแอปสตรีมมิ่ง EU เอาจริง เล็งปรับ Apple เกือบ 2 หมื่นล้าน ฐานผูกขาดแอปสตรีมมิ่ง-66

EU เอาจริง เล็งปรับ Apple เกือบ 2 หมื่นล้าน ฐานผูกขาดแอปสตรีมมิ่ง-66

OpenAI เปิดตัว Sora-64

Hot Issue