คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Country Manager, AWS Thailand

300124_AWS-reInvent-reCap_APJ_Thailand_FINAL_page-0006
คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล, Head of Technology, AWS Thailand

Hot Issue