คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล, Head of Technology, AWS Thailand

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Country Manager, AWS Thailand

Hot Issue