ถ่ายภาพร่วมกัน (1)

Facebook Comments
ถ่ายภาพร่วมกัน (2)
คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นเวทีกล่าว