กลุ่มบริษัทเบญจจินดา สนับสนุนเขตหลักสี่  ป้องกันโควิด-19   

คุณธนกร เกษมสิน  และ คุณ ภานุพันธ์  บัวสรวง ตัวแทนผู้บริหาร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ได้เข้ามอบอุปกรณ์การใช้งานฆ่าเชื้อ “เครื่องจ่ายเจลทำความสะอาดมือ“ เพื่อให้บริการ ณ สำนักงานเขตหลักสี่  โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 สำหรับประชาชน

Facebook Comments