ไอเดียใหม่ โพลิเมอร์จากสาหร่าย ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

รู้หรือไม่ไมโครพลาสติกอาจใช้เวลาตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลาย และในขณะเดียวกัน โลกและร่างกายของเราก็เริ่มมีมลภาวะจากวัสดุเหล่านี้มากขึ้นทุกวัน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ผุดไอเดียใช้โพลีเมอร์จากพืชมาแทนพลาสติกและไมโครพลาสติกที่ทำจากปิโตรเลียมแบบเดิม เพื่อให้สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายในเวลาไม่ถึง 7 เดือน

เมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว นักวิจัยเริ่มทดลองสร้างผลิตเครื่องวัดการหายใจ ที่ทำจากโพลิเมอร์ที่ทำจากสาหร่าย เมื่อไม่ใช้แล้วก็สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ เช่น เอามาทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

เมื่อพอลิเมอร์จากพืชสามารถจับคู่กับเซลลูโลสจะสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 100% ไมโครพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะใช้เวลาประมาณ 200 วันขึ้นไป

ปัจจุบันทีมนักวิจัยได้ร่วมมือกับบริษัทหลายแห่งเพื่อนำโพลีเมอร์จากพืช ไปทดลองผลิตเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น เคสโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการใช้วัสดุทางเลือก

ที่มา : today.ucsd 

#สาหร่าย #ไมโครพลาสติก #TechhubUpdate