บราเดอร์ปลุกผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับยุค ‘ดิจิทัล ดิสรัปชัน’ ในงานสัมมนา ‘พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย Do or Die’

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา ‘พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย Do or Die’ จุดกระแสผู้ประกอบการไทย ร่วมพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พร้อมเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงจากคลื่นเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัล หรือ ดิจิทัล ดิสรัปชันให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีศักยภาพ

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย : Do or Die” แนะผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 การสร้างดุลยภาพระหว่าง HI และ AI ผลักดันสังคมไทยก้าวสู่สังคมแบ่งปันองค์ความรู้ เพิ่มทักษะทางวิชาชีพอย่างชาญฉลาด พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพงานบริการอย่างสอดคล้อง เพื่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

ต่อด้วยการเสวนาโดย 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด, นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษากลยุทธ์ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม และดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ ‘ผ่าสึนามิดิจิทัล สร้างโอกาสธุรกิจ’ สะท้อนภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงปัญหา วิเคราะห์ภาพรวมตลาด สร้างความต่างเพื่อศักยภาพการแข็งขัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหัวใจหลักเชิงกลยุทธ์

ต่อด้วยการบรรยายในภาคบ่ายเริ่มจาก นายพงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ ‘บิสิเนสโซลูชั่นฟอร์ทรานส์ฟอร์ม’ เพื่อแนะแนวทางการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างพัฒนาโมเดลทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและถูกเวลา ปิดท้ายด้วยการบรรยายสร้างพลังบวก ‘พายุเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ’ โลกปั่นป่วน ไม่เปลี่ยนคือแพ้ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ธุรกิจได้รับในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน ยุคแห่งการทำลายล้างเพื่อสร้างสิ่งใหม่ จุดพลังความคิดมองการแข่งขันทางธุรกิจจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมมองให้รอบถึงความน่ากลัวของการแข่งขันเพื่อให้สามารถยืนหนึ่งได้อย่างมั่นคง  ท่ามกลางผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ บราเดอร์ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้รู้รอบอย่างแท้จริง

Facebook Comments