นิตยสาร E business

1393782_570120183057222_931987716_n

                   นำเสนอข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการตลาด ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจต่างๆ พร้อมบทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ครบถ้วนด้วยกรณีศึกษาและนำเสนอข่าวสารจากมุมอื่นๆ ของโลกเพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในไทย โดยมีกลุ่มผู้อ่านหลักคือผู้บริหารและกลุ่มผู้อ่านทั่วไปที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง

0wjt2a