C asean กับภารกิจเชื่อมโยงภูมิภาค Asean สู่ความยั่งยืน

C asean องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงคนในอาเซียนเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ในด้านของธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายใต้ Motto ว่า Collaboration for the better of asean โดยให้ทุกชาติในอาเซียนมาช่วยกันร่วมมือกันทำอย่างไรในการพัฒนาทุกชาติในอาเซียนให้ดีขึ้น

โดยในมิติทางธุรกิจ C asean มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร อย่าง Talent Development, Leadership Development และ Art and Culture ตัวอย่างก็คือการเอาวงดนตรี 10 ชาติมารวมกันเพื่อแสดงความสามารถ เป็นต้น ซึ่งทาง C asean มีการทำงานร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัย ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ในโครงชื่อ “Young South East Asia for Leadership Initiative” ซึ่งเป็นการนำเด็กในอาเซียนที่อายุยังไม่ถึง 35 ปี มาทำค่ายเยาวชน พร้อมให้ทุนการศึกษา และทำงานร่วมกับสถานทูตสหรัฐไปด้วย เป็นต้น

และในปีนี้ทางศูนย์ C asean ก็ได้เตรียมจัดงาน “ASEAN WEEK” เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งอาเซียนครบ 53 ปี ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ C asean ได้เปิดเผยว่า “เราต้องการตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน สู่การพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน และในโอกาสครบรอบ 53 ปี งาน “ASEAN WEEK” จะช่วยสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของประชาคมอาเซียน อีกทั้งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ภาครัฐ ภาควิชาการ และ ทูตานุทูตในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย”

โดยรายละเอียดแผนงานในการจัดโครงการ “ASEAN WEEK” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2563 นั้นจะประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม

  1. นิทรรศการอาเซียน ซึ่งจัดที่พื้นที่ของ Mind Space ศูนย์ C asean สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 1 โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และแนะนำหนังสือและวรรณกรรมที่มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในกลุ่มอาเซียน
  2. กิจกรรม Meet & Read ซึ่งเป็นการเชิญนักเขียนมาร่วมเสวนากับผู้อ่าน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ Mind Space ศูนย์ C asean สามย่านมิตรทาวน์ อาจารย์ ศานติ ภักดีคำ จะมาให้ความรู้เรื่อง “นาทีประวัติศาสตร์ 100 เรื่องลับพลิกอาเซียน” ส่วนวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ThaiBev Quarter คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนชื่อดังรุ่นใหญ่ของไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2532 ร่วมกับ คุณพินิจ นิลรัตน์ นักวิจารณ์วรรณกรรม จะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่อง “คุยเฟื่องเรื่องวรรณกรรมไทยและเพื่อนบ้าน”
  3. การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Speech Contest) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับชั้นมัธยมและอุดมศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี มีสัญชาติใน 10 ประเทศอาเซียนที่พำนักอยู่ในไทย ได้แสดงความสามารถด้านสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way” ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท
  4. พิธีเฉลิมฉลองวันก่อตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Day Celebration) และพิธีมอบรางวัลสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ C asean, CW Tower ถนนรัชดาภิเษก โดยเยาวชนผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์จะได้ขึ้นกล่าวแสดงต่อหน้ากลุ่ม ทูตานุทูต และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนผู้นำภาคธุรกิจ และ ภาคการศึกษา

 

Facebook Comments