ลดเสี่ยงติดเชื้อ หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา คุยโต้ตอบได้ ไม่ต้องสัมผัส

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มียอดความต้องการใช้หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดทั้งจากในพื้นที่ กทม. และใกล้เคียง โดยใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ผล

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยา CARVER-Mini เป็นผลงานของคนไทย ที่ได้นำไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม , สถาบันธัญญารักษ์ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นมากกว่า 500 ตัว

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้พัฒนา CARVER-Mini จึงเตรียมผลิตเพิ่ม หลังจากได้เสียงตอบรับที่ดี โดยทีมผู้พัฒนาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลิต CARVER-mini เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

จุดเด่นของหุ่นยนต์ CARVER-Mini คือ บังคับด้วยระบบ Tele-operation ควบคุมการเคลื่อนที่เองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถขนส่งอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยใช้บริการด้วยตนเอง บรรทุกน้ำหนักได้อย่างน้อย 60 กิโลกรัม และคุยโต้ตอบกันได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นอีกด้วย

#TechhubUpdate #CARVERMini #หุ่นยนต์ส่งอาหาร

Facebook Comments