เรียนฟรี รวมคอร์สออนไลน์ TDGA อัปสกิลไอทีไว้ ไม่ตกเทรนด์

ปลดล็อคสกิลทองคำ กับคอร์สเรียนฟรีด้านดิจิทัล จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาเสริมทักษะไอทีได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย แถมยังเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก

ลงทะเบียนแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลย ทุกคอร์สที่แนะนำมาจะมีใบเซอร์ให้ตอนเรียนจบด้วย

Digital Literacy (30 นาที)
รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ และภัยอันตราย การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

PDPA for Government Officer (1 ชั่วโมง 45 นาที)
ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานกฎหมายเพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ

Building an Innovation Mindset (1 ชั่วโมง 30 นาที)
แนวคิดและวิธีการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม ประโยชน์ของการคิด กระบวนการคิดเชิง รวมทั้งตัวอย่างของแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

Cybersecurity Awareness (1 ชั่วโมง 30 นาที)
ภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

Digital Leadership (1 ชั่วโมง 30 นาที)
ทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล เพื่อนำองค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล

#เรียนออนไลน์ #TechhubUpdate

Facebook Comments