นิตยสาร Computer.Today

cover ctm 468-002 [create]-01

                 นิตยสารไอทีอันดับ 1 ของไทย สนุกง่ายอ่านได้ทุกคน อัพเดตเทคโนโลยีใกล้ตัว พร้อมเทคนิคการใช้งานในแบบที่คุณคาดไม่ถึง พบกันทุก 15 วันกับนิตยสารคอมทูเดย์

                    COMPUTER.TODAY เป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์ที่เสนอเรื่องราวไอทีที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน อ่านง่ายและนำไปใช้งานได้จริง ขนาดของนิตยสารมีขนาดเล็ก ทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จากการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551 ซึ่งจัดทำโดย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความนิยมของนิตยสารคอมพิวเตอร์ ผลจากการสำรวจดังกล่าวพบว่าพฤติกรรมการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของประชาชนส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร COMPUTER.TODAY มากที่สุด และนึกถึง COMPUTER.TODAY เป็นอันดับแรก

0wjt2a