COMTODAY RADIO : เกาหลีใต้ มีมหาวิทยาลัยสร้างนักรบไซเบอร์

เกาหลีใต้ มีมหาวิทยาลัยสร้างนักรบไซเบอร์ เรื่องจริงที่หลายคนไม่รู้

ไม่มีใครรู้ว่าใครเรียนบ้าง

ไม่รู้ว่าเรียนอะไรบ้าง

แต่รู้ว่าเรียนเพื่อมาต่อสู่กับการโจมตีในโลกไซเบอร์ของศัตรู

มาฟังเรื่องราวของ “เกาหลีใต้ มีมหาวิทยาลัยสร้างนักรบไซเบอร์” กับพี่มิ้งค์ ที่คัดมาจากรายการ Comtoday Radio ที่ออกอากาศ FM 89.5

Facebook Comments