แอปบอกได้ ใช้ AI ฟังเสียง ใครเสี่ยงติด Covid-19

ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบ VocalisCheck แอปพลิเคชั่นใหม่ ที่ช่วยวินิจฉัย Covid-19 จากเสียงที่พูดออกมา แค่นับเลขดังๆ เสียงก็จะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ และเปลี่ยนเป็นสเปกโตรแกรม บอกได้ถึงอาการผิดปกติจากการหายใจถี่ ปวดหัว และมีไข้

แอปนี้ได้รับการพัฒนาโดย Vocalis Health ซึ่งเป็น บริษัท เทคโนโลยีของอิสราเอล ที่อาศัยเทคโนโลยี AI จับคู่ลักษณะเสียง กับฐานข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยแอปนี้เตรียมเปิดใช้ทั้งบน iOS และ Android เพื่อจะช่วยบอกในเบื้องต้นได้ว่า ผล Covid เป็นบวก หรือลบ

ที่น่าสนใจก็คือผลการทดสอบใช้จริงในอินเดียมีความแม่นยำมากกว่า 80% และได้ศึกษาทางคลินิกร่วมกับ Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) ที่ศูนย์ NESCO COVID-19 มีผู้เข้าร่วมทดสอบกว่า 2,000 คน มีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันมากถึง 512 แบบ เพื่อทำการวินิจฉัย โดยใช้เวลาเพียง 1 นาที และมีอัตราความแม่นยำ 81.2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การตรวจ COVID ด้วยเทคนิค PCR ยังมีราคาค่อนข้างสูง และใช้เวลานาน

โซลูชั่นนี้อาจมาแทนที่การตรวจคัดกรองด้วยปืนวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ที่อาจไม่ได้ผลในด้านการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เนื่องจาก COVID ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์กว่าจะแสดงอาการ

Facebook Comments