Home ดีป้า ผนึก TGA – อินโฟเฟด ประกาศผลสุดยอด 4 ทีมพัฒนาเกมสัญชาติไทย ในโครงการ depa Game Accelerator Program พร้อมปั้นสู่ระดับโลก 03 นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟด จำกัด

03 นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟด จำกัด

Facebook Comments
02 นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
4 ทีมผู้ชนะการประกวดในโครงการ depa Game Accelerator Program