การเสวนาภายใต้หัวข้อ Reinventing Smart City Model สู่การลงมือทำจริง

Facebook Comments
ดีป้าจับมือเทคซอสเปิดโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2