ดีป้าจับมือเทคซอสเปิดโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2

Facebook Comments
การเสวนาภายใต้หัวข้อ Reinventing Smart City Model สู่การลงมือทำจริง
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)