“พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 99” ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ

บมจ.ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตร จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 99”

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตร จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 99” โดยน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิสูง 180 เซนติเมตร เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของคนไทย ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่

Facebook Comments