ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณ แก่ทิพยประกันภัยที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440”

โอกาสนี้ ดร.สมพรยังได้ต้อนรับ คุณอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และอาจารย์ อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธของทิพยประกันภัย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments