มาแรงจัด ติดสถานีชาร์จเรือไฟฟ้า เจ้าพระยาใช้พลังงานสะอาด

ไม่ปล่อยให้รถแซงหน้า เรือ EV ก็มาแล้ว เปลี่ยนโฉมเรือด่วนเจ้าพระยาให้เป็นเรือไฟฟ้า Electric Boat

SHARGE ผู้ให้บริการ EV Charging Solution ติดตั้งสถานีชาร์จเรือไฟฟ้าแห่งแรก ที่ท่ามหาราช ร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยา เตรียมเปิดบริการเรือไฟฟ้าเส้นทางแรกกลางปีนี้ คาดในอีก 5 ปี ข้างหน้า จะได้เห็นสถานีชาร์จอย่างน้อย 40 หัวชาร์จ เลียบเจ้าพระยา

ความหวังเปลี่ยนเรือเครื่องยนต์สันดาป เป็นเรือไฟฟ้าไม่ไกลเกินเอื้อม สถานีชาร์จแบบกระแสตรง (DC) ที่มีหัวชาร์จความเร็วสูง 360 kW จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือทุกลำสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วในเวลากลางคืน และมีกำลังไฟเพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวัน

เรือไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพลังงานที่ใช้ ขีดความสามารถของเรือ ชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อการชาร์จกระแสไฟฟ้า 1 ครั้ง ไปจนถึงความพร้อมของสถานีชาร์จ ที่เตรียมติดตั้งตามท่าเรือต่างๆ ในเส้นทางที่เรือของเรือด่วนเจ้าพระยาแล่นผ่าน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และปริมาณเรือไฟฟ้าของเรือด่วนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งเป้าจะพัฒนาเรือไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี 65 โดยตั้งเป้าสร้างเรือไฟฟ้า 5-6 ลำต่อปี และสร้างให้ครบ 30 ลำภายในช่วง 5-6 ปี โดยแบ่งเป็นเรือไฟฟ้า 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดความจุผู้โดยสาร 200 คน และ 250 คน และคาดว่าจะเริ่มให้บริการเรือไฟฟ้าในเส้นทางแรก คือเส้นทางท่าเรือนนทบุรี-ท่าเรือสาทร ภายในกลางปีนี้ครับ

#TechhubUpdate #EV #ElectricBoat

Facebook Comments