EPSON Exceed Your Vision The Best Innovative Technology Award

ต้องบอกว่า การที่แบรนด์ เอปสัน (Epson) ได้รับการยอมรับ จากลูกค้าสูงสุด เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งตัวสินค้า ที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ

บริการหลังการขายที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และคู่ค้าหรือพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และผลักดันให้สินค้าเอปสันได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ

รวมถึงการที่แบรนด์ได้ดิสรัปต์ตลาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ และจากปัจจัยทั้งหมด ทำให้ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัดคว้ารางวัลประเภท The Best Innovative Technology Awards ไปครอง

อย่างที่ระบุไปข้างต้น แบรนด์เอปสัน (Epson) ได้รับการยอมรับจากลูกค้าสูงสุด เกิดจากตัวสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ บริการหลังการขายที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และคู่ค้าหรือพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุน และผลักดันให้สินค้าเอปสันได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ รวมถึงการที่แบรนด์ได้ดิสรัปต์ตลาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดคือ การนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างในแง่สินค้าและบริการ

เพราะหากเจาะลึกในรายละเอียด จะพบว่า เอปสันวางยุทธศาสตร์ธุรกิจ เพื่อหวังแก้ Pain Point แก่ลูกค้าด้วยโซลูชันที่แตกต่างในมิติต่างออกไป

ทั้งดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์เพื่อรุกตลาด B2B และเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจเชิง B2B มากขึ้น ด้วยการเพิ่มสัดส่วนในด้านการขายและการตลาดไปที่กลุ่มธุรกิจ B2B เมื่อเทียบกับ B2C เป็น 30:70 จากเดิมที่เป็น 25:75 โดยเน้นการขายในรูปแบบที่เป็นโซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด มากกว่าที่จะแยกขายสินค้าเป็นเครื่อง ๆ รวมถึงสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ในรูปแบบ Printer as a Service ออกมานำเสนอเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดออกบริการเช่าเครื่องแบบในชื่อ ‘Epson EasyCare 360 เหมา เหมา’ ลูกค้าสามารถพิมพ์สีหรือขาวดำ มากสุดถึง 120,000 แผ่น หรือนาน 24 เดือน พร้อมบริการซ่อมบำรุงถึงที่ และเบอร์โทรสายตรงตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดนี้ มีค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นเพียง 790 บาท แถมยังจะได้รับเครื่องที่ใช้อยู่ไปฟรีหลังหมดสัญญา

หรือในด้านการจัดโครงสร้างและกระบวนการทำงานภายในองค์กร ได้มีการขยายทีมขาย B2B ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงทีมพิเศษที่เน้นเจาะตลาดและดูแลลูกค้าองค์กรญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ทั้งยังขยายทีม บริการลูกค้า B2B เพิ่มขึ้น

ในด้านการพัฒนาตัวแทนจำหน่าย เอปสัน มีการขยายตัวแทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตลาด B2B และได้ฝึกอบรมตัวแทนเดิมให้สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาด B2B ได้ และในด้านการเพิ่มคุณค่า (Value Proposition) ซึ่งเอปสันยังเน้นการเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

คุณยรรยง มุนีมงคลทร Managing Director บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ระบุกับเราว่า “เพื่อให้องค์กรทุกขนาดใน ทุกวงการธุรกิจได้เลือกโซลูชันที่เหมาะที่สุดกับตัวเอง เอปสัน พร้อมนำเสนอโซลูชันบริการที่แตกต่างออกไป เพื่อหวังจะช่วยยกระดับความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

นอกเหนือจากการคิดค้นสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของเอปสัน ยังมีพื้นฐานมาจากการเล็งเห็นถึงความต้องการผู้ใช้งานเป็นสำคัญ รวมถึงยังคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) อีกด้วย

ที่ผ่านมา เอปสัน ได้ดิสรัปต์ตลาดและเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทพรินเตอร์มาสู่ระบบอิงค์แท็งค์ เป็นรายแรก ในตลาดตั้งแต่ปี 2553 และจากนั้นได้ขยายไปในทุกกลุ่มสินค้าพรินเตอร์ ตั้งแต่พรินเตอร์ขนาดเล็ก พรินเตอร์เพื่อธุรกิจ จนถึงพรินเตอร์ระดับมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ ลดต้นทุนการพิมพ์ ประหยัดค่าไฟ ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

พรินเตอร์ของเอปสัน ซึ่งใช้เทคโนโลยี Heat-Free เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนในกระบวนการพิมพ์ แต่ใช้แรงดันไฟฟ้าส่งผ่านไปยังหัวพิมพ์ปิเอโซ ช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปถึง 85%

ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 85% และเนื่องจากไม่มี การใช้ความร้อน ทำให้มีชิ้นส่วนหรืออะไหล่ภายในตัวเครื่องที่น้อยกว่า ช่วยลด การใช้ชิ้นส่วนได้มากถึง 59% เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จึงสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลา ลดต้นทุนการพิมพ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากแผนงานทั้งหมดชี้ว่า เอปสัน ปรับโมเดล สู่ธุรกิจบริการ เต็มตัว ซึ่งบริษัทมีความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน ทั้งลูกค้า คู่ค้าและสังคม เพื่อรับประกันว่า นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นจะมีส่วนส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

“เอปสัน ประเทศไทย ได้นำกรอบปฏิบัติจากบริษัทแม่มาจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรม “Wheel for Wild” ที่ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยฯ ด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับพรินเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Heat-Free จากเอปสัน เมื่อปั่นครบ 3 นาที เอปสันบริจาคจำนวน 30 บาทให้กับทางมูลนิธิฯ และจักรยานที่ต่อไดนาโมและแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องพรินเตอร์ เพื่อพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

หรือกิจกรรม From Plastic to Fabric ที่ให้ประชาชนนำถุงพลาสติกเหลือใช้ มาแลกถุงผ้าที่พิมพ์ลวดลายจากเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอปสัน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมการใช้ถุงผ้าที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง โดยถุงพลาสติกที่รวบรวมได้ได้นำส่งไปให้หน่วยงานเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นบล็อกปูถนนต่อไป”

Facebook Comments