Epson เปิดโลกการพิมพ์ผ้าด้วยดิจิทัลให้เหล่านักศึกษาด้านแฟชั่น

Epson

Epson จัดกิจกรรม Digital Textile Workshop ให้นักศึกษาด้านแฟชั่น 5 สถาบัน โดยมีดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ Kloset มาร่วมแชร์แนวคิดการทำธุรกิจ…

highlight

  • นักศึกษาในคณะหรือสาขาด้านออกแบบ และแฟชั่นจาก มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Epson Digital Textile Workshop เพื่อทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าแบบดิจิทัลจากลวดลาย จากเครื่องพิมพ์ Epson Surecolor F-series พร้อมได้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ ณัฎฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ Kloset ในการนำผลงานมาทำธุรกิจ

Epson Digital Textile Workshop

เอปสัน จัดกิจกรร Epson Digital Textile Workshop เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาในคณะหรือสาขาด้านออกแบบและแฟชั่น ทั้ง มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้โลกแห่งการพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัล ยังได้ความรู้จากวิทยากรพิเศษ ณัฎฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ Kloset มาร่วมแชร์แนวคิดการทำธุรกิจและการสร้างสรรค์คอลเลคชั่นในยุคที่การพิมพ์ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

Epson

พร้อมเปิดโอกาสให้ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าแบบดิจิทัลจากลวดลายที่แต่ละคนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ผ่านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ Epson Surecolor F-series 

เครื่องพิมพ์สำหรับแฟชั่น และสิ่งทอ ที่อยู่เบื้องหลังดีไซเนอร์ และนักออกแบบชั้นนำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการได้อย่างเต็มที่ โดยมีพี่ๆ ทีมเอปสันให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)

 

Facebook Comments