สบตาได้ Facebook สร้างแว่น VR ใส่แล้วมองเห็นโลกภายนอกได้

อุปกรณ์ชุดแว่น VR เป็นหนึ่งในธุรกิจหนึ่งของ Facebook ที่พยายามจะทำให้แว่น VR นั้นสวมใส่ง่าย และพยายามลบปัญหาสำคัญของแว่น VR ออกไปครับ
.
หากใครเคยเห็นแว่น VR ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น OCulus หรือ HTC Vive จะเป็นชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้วพาเราเข้าสู่โลกเสมือนจริง แต่นั่นแปลว่า เราจะไม่สามารถเห็นสิ่งต่าง ๆ ภายนอกแว่น ทั้งสภาพแวดล้อมและคนที่อยู่รอบตัวเรา
.
นักวิจัยจาก Facebook Reality Labs (FRL) ได้คิดต้นแบบของแว่น VR ที่ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นโลกภายนอกและโต้ตอบกับสิ่งต่าง ๆ ได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น หากเรากำลังสวมแว่นตัวนี้อยู่ และเพื่อนเดินมาทัก เราจะเห็นและทักทายเพื่อนกลับได้ทันทีครับ
.
แต่การจะให้เราเห็นเพื่อนอยู่ฝ่ายเดียว มันก็อาจทำให้เพื่อนอึดอัดเนอะ เพราะมนุษย์นั้นสื่อสารกันทางคำพูดและสายตา โดยสายตาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า คู่สนทนาของเรากำลังฟังเราอยู่หรือไปสนใจอย่างอื่นแล้ว ผู้พัฒนาเลยนำภาพดวงตาของผู้ใส่ มาอยู่ด้านหน้าแว่นซะเลย โดยเป็นแบบจำลองแบบสามมิติ เพื่อให้เวลาคุย แต่ละฝ่ายจะได้เห็นสายตาของกันและกันและลดความอึดอัดลงไปด้วยครับ
.
สาเหตุที่ Facebook สร้างแว่นลักษณะนี้ขึ้นมา เพื่อเชื่อว่าในอนาคต การสวมใส่แว่น VR จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ต่างกับ Smartphone เช่น ใช้เพื่อระบบนำทาง ระบบงาน หรือ เพื่อดูระบบ Smart Home ภายในบ้าน แล้วแต่การประยุกต์ใช้ของแต่ละอุตสาหกรรม แต่การสวมใส่แว่น VR จะต้องไม่ทำให้ผู้สวมใส่ถูกตัดออกจากระบบสังคมโดยปกติของมนุษย์ครับ
.
การมีแว่นที่ใส่แล้วมองเห็นโลกภายพร้อมกับตอบโต้ได้ทันที มันง่ายกว่าการที่ต้องเอามือถอดแว่นทุกครั้งเวลาที่มีคนทักจริงไหม ? อย่างไรก็ตาม แว่นนี้ยังเป็นแค่ตัวต้นแบบนะ ในอนาคตมันอาจจะเล็กลงกว่าเดิมและใช้งานง่ายขึ้นครับ
.

ที่มาข้อมูล
https://www.roadtovr.com/facebook-reality-labs-research-reverse-passthrough-prototype/

Facebook Comments