ไขปริศนา สมองคิดถึงอะไร ตอนใกล้หมดลมหายใจ

ใกล้หมดลมหายใจ

คำถามที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตาย” เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมาอย่างยาวนาน บ้างเชื่อว่าเป็นสวรรค์หรือนรก บ้างเชื่อว่าเป็นการเดินทางสู่ภพภูมิอื่น บ้างเชื่อว่าเป็นเพียงแค่การสิ้นสุดของชีวิต

ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่ ที่อาจช่วยไขปริศนานี้ได้ โดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Aging Neuroscience พบว่า ชายอายุ 87 ปีที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย มีคลื่นสมองที่เรียกว่า “การสั่นของแกมมา” เพิ่มขึ้น 15 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น

คลื่นสมองดังกล่าวนั้น เกี่ยวข้องกับการดึงความทรงจำ นักวิจัยเชื่อว่า นี่อาจเป็นสัญญาณว่าสมองของผู้ป่วยกำลังประมวลผลเหตุการณ์สำคัญในชีวิต

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการค้นพบของพวกเขา แต่สิ่งที่เราอาจเรียนรู้จากการวิจัยครั้งนี้ก็คือ แม้เราจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่สมองของเรา จะพยายามนึกถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตแบบซ้ำ ๆ ก่อนที่สมองจะตาย

และแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนหรือไม่ แต่การค้นพบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจเรื่องชีวิตหลังความตาย ซึ่งก็ต้องบอกว่า มนุษย์ได้ก้าวไปอีกขั้น ในการที่จะไขความลับเรื่องนี้

ที่มา

ladbible