สกาย เชน (ซ้ายสุด) โอฬาร วัยอุดมวุฒิ (ที่สามจากขวา) อลิศรา ทองวรรณ (ที่…

Facebook Comments
Garmin at Singha Complex