สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จาก ธอส ให้คนไทยมีบ้านในฝัน

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จาก ธอส สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านในฝัน 4 ปีแรก รับดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี (วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท)

ศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ghbank.co.th/product-detail/welfare-2018

หรือติดต่อที่หมายเลข 02-645-9000

Facebook Comments