ไม่ต้องกลัวชน ควบคุมทิศทางดาวเทียมได้ ฝีมือคนไทย ไปไกลนอกโลก

ปัจจุบันดาวเทียมของแต่ละประเทศที่ถูกยิงขึ้นไปปฏิบัติการนอกโลก มีเยอะเต็มไปหมด จนต้องมีหน่วยงานจาก NASA ที่ดูแลเส้นทางการโคจรของกลุ่มดาวเทียมและสามารถตรวจจับวัตถุอวกาศได้โดยเฉพาะ ที่มีค่าบริการที่ค่อนข้างสูง

ล่าสุด GISTDA โดยทีม AstroLab และเทศไทยเลยพัฒนาระบบการจัดการจราจรอวกาศขึ้นเอง ที่เรียกว่า “ZIRCON” เพื่อควบคุมทิศทางของดาวเทียมของไทย ให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการชนกับวัตถุอวกาศ

นอกจากนี้ยังใช้คาดการณ์การกลับสู่พื้นโลกของวัตถุอวกาศได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันความเสียหาย และลดค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการจากต่างประเทศได้อีกด้วย

และในอนาคตทางทีมงานจะพัฒนา ZIRCON ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมรองรับการทำงานร่วมกับดาวเทียมของไทยและพันธมิตร รวมไปถึงการแจ้งเตือนภัยจากอวกาศต่อไป เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศ

#ZIRCON #TechhubUpdate

Facebook Comments