ท้าชน ChatGPT รวม Bard กับ Google Lens ช่วย AI ค้นข้อมูลจากรูปภาพ

[ท้าชน ChatGPT] งาน Google I/O ประจำปี 2023 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุด Google มีอัปเดตเกี่ยวกับ Bard หรือบริการ AI ที่พัฒนามาสู้กับ ChatGPT ของ OpenAI โดยเฉพาะ

จุดน่าสนใจอย่างแรกคือ Google เผย Bard ที่มีการใช้ PaLM 2 ซึ่งเป็นตระกูลของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่เน้นประมวลผลด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และการให้เหตุผล (Reasoning) ขั้นสูง ซึ่งก็ส่งผลให้เขียนโค้ดได้ดีขึ้นด้วย

สำหรับอัปเดตล่าสุด Google เผยเตรียมนำ Bard มารวมกับ Google Lens ช่วยให้นอกจากค้นหารูปภาพที่คล้ายกันแล้ว ยังสามารถค้นหาข้อมูลจากรูปภาพได้ เช่น รูปสุนัขสองตัว สามารถบอกสายพันธุ์ หรือกระทั่งสั่งให้เขียน Caption ของรูปดังกล่าวก็ยังได้

นอกจากนี้ Bard จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือ Generative AI (Gen-AI) ตัวอื่น ๆ ได้ด้วย ซึ่งในงาน Google I/O ก็ได้โชว์การใช้ Bard ร่วมกับ Adobe Firefly สามารถสั่งให้สร้างรูปภาพ จากในหน้าแชทบอตได้โดยตรง และเผยด้วยว่าใช้เครื่องมือ AI ตัวไหนเข้ามาช่วย

ไม่เพียง Adobe เท่านั้น Google ได้ประกาศเตรียมร่วมมือกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ด้วย อาทิ Kayak, OpenTable, ZipRecruiter, Instacart, Wolfram และ Khan Academy เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัว Bard มากยิ่งขึ้น

ท้ายนี้ Google ก็เตรียมนำ Bard มาใช้ร่วมกับบริการของตัวเองด้วย (แน่นอน) โดยจะมีทั้ง Docs, Drive, Gmail และ Google Maps พร้อมให้บริการแล้วสำหรับ 180 ประเทศที่รองรับ รวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถลองไปใช้งานกันได้ที่ https://bard.google.com/

ที่มา : ArsTechnica