3.ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพ

Facebook Comments
2.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกร
4.วันข้อมูลเปิดนานาชาติ พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021)