จัดสรรพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสร้างความสมดุลย์ GovTech Next Move

โจทย์ยากที่สุดอย่างการเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดเริ่มต้นการทำนวัตกรรมภาครัฐ กับโครงการ City lab ที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองต้นแบบด้านนวัตกรรม 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปดูเบื้องหลังการทำนวัตกรรมภาครัฐในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับพื้นที่นำร่องใช้นวัตกรรมทางสังคมบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันกับชุมชน ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน จัดสรรพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีสร้างความสมดุลย์


ทินวัฒน์ สวนปี ผู้ประสานงานโครงการ Chiangmai smart and innovation city เทศบาลนครเชียงใหม่
บอกว่า จุดเริ่มต้นของโครงการ City Lab มาจากความตั้งใจพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้เป็น City of Innovation เมืองที่ใช้นวัตกรรม จากความพยายามสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาเมืองขึ้นมา โดยเปิดเป็นพื้นที่นำร่องทดลองนวัตกรรมพัฒนาเมืองในรูปแบบที่หลากหลาย 

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาฟื้นฟูคลองที่เสื่อมโทรม อย่าง “คลองแม่ข่า” ให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน โครงการตู้แดงอัจฉริยะส่งสัญญาณ SOS ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมฉกชิงวิ่งราว หรือการทดลองเปลี่ยนมาใช้วัสดุใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ 

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยที่ผู้บริหารเมืองต้องมีความเข้าใจ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย” เขากล่าวย้ำ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เสริมว่า เชียงใหม่เป็นต้นแบบของการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าไปจับ ตั้งแต่การวางผังเมือง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมี NIA ทำหน้าที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน 

“จริง ๆ แล้วนวัตกรรม มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการปรับความคิดของคน, ปรับเปลี่ยนผังเมืองก็เป็นนวัตกรรมได้” ดร.กริชผกา ขยายความ และกล่าวทิ้งท้ายว่า โมเดลของ City Lab สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ของไทยได้เช่นกัน

ร่วมเปลี่ยนอนาคตด้วยนวัตกรรม เจาะลึกเบื้องหลังเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ติดตามต่อได้ในซีรีส์ GovTech NextMove ทาง Techhub และ BrandThink

ย้อนดูซีรีส์  GovTech Next Move >> https://www.techhub.in.th/category/clip-video/govtech-nextmove/

#GovTech #GovTechNextMove #NIA #นวัตกรรมภาครัฐ #startup