เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้ GovTech Next Move

ในขณะที่ประชาชนกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นกัน มีกฎหมายและมาตรการหลายอย่างที่จะรองรับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ เห็นได้จากการพัฒนาระบบให้บริการยืนยันตัวตนที่เรียกว่า Digital ID หรือ NDID ที่เป็นดิจิทัลไอดีของภาคธนาคาร ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนคนไทยไปฟังความเห็นของหน่วยงานภาครัฐที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลกับเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ผ่านซีรีส์ GovTech Next Move ตอน “เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 


คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
บอกว่า ตอนนี้ภาครัฐได้ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เพื่อรองรับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของประชาชนที่รัฐเก็บไว้จะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลคือการสื่อสารให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจว่าข้อมูลจะถูกใช้เท่าที่จำเป็น และใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมความพร้อม 

หน่วยงานที่มีข้อมูลของประชาชนจำนวนมากอย่างกรมสรรพากรก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ต้องมั่นใจได้ว่าประชาชนที่เข้ามาใช้งานเป็นตัวตนของเค้าจริง ๆ ผ่านระบบ Digital ID ที่พัฒนาโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต้องมีการตรวจสอบตัวตนก่อนที่จะชำระภาษีอย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมีความมั่นใจได้มากขึ้น

ต้องยอมรับว่าภัยที่มาจากเทคโนโลยี รวมไปถึงการหลอกลวงนั้น เป็นสิ่งที่ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญไม่แพ้การพัฒนานวัตกรรม จึงได้ตั้งทีมมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมถึงลงทุนพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธนาคาร จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ย้ำว่า ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ปัจจุบันระบบของความปลอดภัยของธนาคารจะมีการยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า หรือ NDID ที่หน่วยงานภาครัฐทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด  หรือ Cashless Society ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องรู้เท่าทันภัยที่มากับเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน เพราะการเผลอคลิกลิ้งก์อันตราย อาจนำมาซึ่งความสูญหายของข้อมูลได้

ร่วมเปลี่ยนอนาคตด้วยนวัตกรรม เจาะลึกเบื้องหลังเทคโนโลยีฝีมือคนไทย ติดตามต่อได้ในซีรีส์ GovTech NextMove ทาง Techhub และ BrandThink

ย้อนดูซีรีส์  GovTech Next Move >> https://www.techhub.in.th/category/clip-video/govtech-nextmove/

#GovTech #GovTechNextMove #NIA #นวัตกรรมภาครัฐ #startup #innovation