นางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้อํานวยการธุรกิจแกร็บไบค์และศูนย์อบรมสาขาย่อย แกร็บ ประเทศไทย_2

Facebook Comments
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ __รอง_ปลัด_กระทรวง_พลังงาน
นายเจนสัน เชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซแว็ก อีวี จำกัด_2