ธ.ออมสินเปิดบริการ ‘เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย’ และ ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย’

ธนาคารออมสินประกาศเปิดบริการเงินฝากสำหรับผู้สูงวัยใหม่ อาทิ ‘เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย’ รับอัตราดอกเบี้ย 2 เท่า !! ของเงินเงินฝากเผื่อเรียก และ ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย’ รับอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up 3%

Facebook Comments