ม.หัวเฉียวฯ เปิดห้องปฏิบัติการแนะแนวหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3  คณะวิชา  ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน  คณะเภสัชศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3  คณะวิชา  ได้แก่ คณะการแพทย์แผนจีน  คณะเภสัชศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์  โดยได้เปิดห้องปฏิบัติการของทั้ง  3  คณะวิชา ให้คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  จำนวน  102  คน  เข้าสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอน  โดยมี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ  พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม  หอพักนักศึกษา  บริษัท ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารี  พาวิลเลียน จำกัด  และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments