ระบบการเข้า-ออกอาคารแบบไร้สัมผัส เทรนด์ใหม่ตอบโจทย์ยุคโควิด-19 และบทบาทของเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกว่าที่เคย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ได้ทำให้ประเด็นความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคารสำนักงาน ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบางประเทศ ที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น และผู้คนได้เริ่มทยอยกลับเข้าสำนักงานแล้ว เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของทั้งพนักงานและผู้มาติดต่อ ผู้บริหารขององค์กรและอาคารต่างก็ต้องหามาตรการป้องกัน ทั้งการกำหนดนโยบาย การใช้โซลูชั่นการบริหารจัดการการเข้า-ออก ที่หลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดการปฏิสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผ่านทางจุดสัมผัสต่างๆ

หนึ่งในแนวทางที่ช่วยคลายปัญหานี้ได้คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบการเข้า-ออกอาคารแบบไร้สัมผัส ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแทนการแตะบัตร โซลูชั่นเครือข่ายที่ช่วยเก็บข้อมูลการเข้า-ออก เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้ ระบบที่เอื้อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเข้าถึงพื้นที่โดยไม่ต้องมีการสัมผัสใดๆ เลย จึงเกิดสะดวกและปลอดภัยมากกว่าที่เคย

จากเหตุการณ์ COVID-19 นี้ HID Global บริษัทผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการระบุตัวตน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออสติน สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำรายงานในหัวข้อ “Returning to the Workplace” เพื่อแนะนำแนวทางและโซลูชั่นที่จะเอื้อให้องค์กรต่างๆ สามารถวางแผนการกลับเข้าทำงานในสำนักงานได้อย่างปลอดภัย และสร้างความสบายใจให้แก่ทั้งพนักงานและผู้มาติดต่อ

ในรายงานฉบับดังกล่าว HID Global ได้แนะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเข้า-ออกอาคาร ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้าใกล้เครื่องติดตั้ง ระบบจะทำงานและเปิดประตูให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ใดๆ และหากผู้ใช้งานมีระบบการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน หรือไบโอแมทริกซ์ เช่นการใช้ลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้าเพื่อปลดรหัสบนโทรศัพท์มือถือ ก็จะยิ่งทำให้ความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและองค์กรแน่นหนาขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเปิดประตูเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น การชำระเงิน หรือการสั่งพิมพ์งาน

การระบุและอนุญาตให้บุคคลเข้า-ออกอาคารยังสามารถทำผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าOver-the-Air Credentialing ที่อำนวยความสะดวกให้พนักงานหรือผู้มาติดต่อไม่ต้องยืนรอต่อแถวที่แผนกต้อนรับอีกต่อไป เพราะสามารถแจ้งการมาติดต่อไว้ล่วงหน้าและพนักงานที่ดูแลระบบจะสามารถบริหารจัดการ ส่งการรับรองและอนุญาตการเข้าพื้นที่ไปทางโทรศัพท์มือถือ ส่วนพนักงานก็ไม่จำเป็นต้องรอรับบัตรพนักงานเพื่อใช้แตะเข้า-ออกอาคาร และสำนักงานอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูแลสำนักงานครบวงจรยิ่งขึ้น เช่น Visitor Management Solutions ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้มาติดต่อทำการลงทะเบียน ระบบจะส่งข้อมูลไปให้ระบบภายใน ผู้ติดต่อแต่ละคนจะสามารถเดินเข้าถึงแต่ละพื้นที่ได้ตามที่กำหนดไว้ จึงเหมาะแก่การใช้งานในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งผู้ดูแลสามารถกำหนดระยะเวลาการอนุญาต นอกจากนี้ โซลูชันของ HID Global ยังทำให้ผู้ติดต่อสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาได้อีกด้วย ทั้งหมดนี้ยังสามารถนำไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ของอาคารได้ด้วย Application Programming Interface (API) เพื่อให้เการใช้งานทั้งระบบนิเวศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะแก่การเลือกใช้ด้วยฟังก์ชันที่มีประโยชน์อย่างมากในภาวะโควิด-19 คือ โซลูชั่น Location Services ที่ช่วยให้องค์กรและผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ตำแหน่งของแต่ละบุคคลได้แบบเรียลไทม์ และยังช่วยให้พนักงานตรวจสอบดูได้ว่าพื้นที่หรือห้องใดยังว่างอยู่ และไม่มีผู้คนแออัด เพื่อจัดสรรการใช้พื้นที่เมื่อต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระยะห่างที่เหมาะสม และจากการที่ระบบทุกอย่างทำงานด้วยดิจิทัล องค์กรจึงสามารถกย้อนดูข้อมูลในภายหลังได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น เช่น กรณีมีคนติดเชื้อเดินเข้ามาภายในอาคาร

เทคโนโลยีนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้พนักงานเมื่อต้องกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร การวางนโยบายที่ชัดเจนจากทางผู้บริหาร และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและช่วยรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเมื่อผสมผสานกันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว จะช่วยให้การกลับมาทำงานร่วมกันที่องค์กรเป็นเรื่องไม่น่ากังวลอีกต่อไป

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเอชไอดี โกลบอล

เยี่ยมชมเราได้ที่ Media Center อ่านข้อมูลใน Industry Blog และติดตามทาง FacebookLinkedIn และ Twitter

เกี่ยวกับเอชไอดี โกลบอล (HID Global)

เอชไอดี โกลบอล ผู้ขับเคลื่อนระบบระบุตัวตนของผู้คน สถานที่และสิ่งต่างๆ ทั่วโลก เราช่วยให้ผู้คนทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเดินทางได้อย่างเสรี โซลูชั่นการระบุตัวตนช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสถานที่ได้อย่างสะดวก ทั้งสถานที่จริงทางกายภาพและสถานที่เสมือนจริงในโลกดิจิตอล และเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ ที่บ่งชี้ ตรวจสอบ และติดตามผ่านช่องทางดิจิตอลได้ ผู้คนนับล้านทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเอชไอดีเพื่อนำทางในชีวิตประจำวัน และมีหลายพันล้านสิ่งที่เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีของเอชไอดี เราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรม และบรรดาบริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดของโลก บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 4,000 คนทั่วโลกและมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆที่รองรับลูกค้าได้มากกว่า 100 ประเทศ HID Global® เป็นแบรนด์ในเครือกลุ่มบริษัท ASSA ABLOY ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hidglobal.com

© 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. สงวนลิขสิทธิ์  HID, HID Global, the HID Blue Brick logo the Chain Design เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ HID Global, ASSA ABLOY AB หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ และห้ามใช้ก่อนได้รับอนุญาต เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด เครื่องหมายการให้บริการ และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments