ฮิิตาชิเปิดโฉม IoT แพลทฟอร์ม Lumada ตอบโจทย์ความท้าท้าย Thailand 4.0

ฮิิตาชิ จัดแสดงนวัตกรรมอัจฉรินะ รวมถึง IoT แพลทฟอร์มจาก ฮิตาชิ Lumada ในงานประชุมนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum – HSIF)

ภายใต้แนวคิดหลัก llluminating Thailand 4.0 งานประชุมยังมีการนำเสนอที่เจาะลึกของ โซลูชั่นจากศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งใหม่ ซึ่งสามารถสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ ระบบลอจิสติกส์ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแก่ลูกค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้งานประชุมใน 1 วัน จะมีเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตของเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

และนอกจากการนำเสนอจากผู้นำทางความคิดชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน งานประชุมดังกล่าวยังจัดแสดงโซลูชั่นจากศูนย์ Lumada  ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีัยงใต้แห่งแรกรวมทั้งโซลูชั่นอัจฉริยะจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การพัฒนาเมือง การดูแลสุขภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

งาน HSIF เป็นงานสำคัญระดับโลกของฮิตาชิ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ต่อธุรกิจด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมทั่วภูมิภาค

โตชิอากิ ฮิกะชิฮาระ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮิตาชิกล่าวว่า สำหรับฮิตาชิ ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญ และเราได้ว่างเป้าหมายลงทุนด้านการผลิตสำหรับพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งรวมถึงตลาดไทย และการเปิดตัวศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการจะช่วยให้เราเร่งการสร้างสรรค์โซลูชันดิจิทัลในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความสามารถในการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ ศูนย์ Lumada ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์ Lumada แห่งแรกของฮิตาชิ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสำเร็จในการพัฒนา IoT โซลูชั่นมาตจาก ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิิตี้ ชลบุรี ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วตั่งแต่วันที่ 17 กันยายน

และด้วยเทคโนโลยี Lumada ซึ่งเป็น IoT แพลทฟอร์มจากฮิตาชิ สำหรับใครที่ไปเยี่ยมชม Lumada สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ล้ำสมัย เพื่อเพื่อขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เกิดการปฎิบัติงานอัจฉริยะ และสร้างความก้าวหน้าพร้อมกับส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย

ด้วยความมุ่งมั่นในการเสริสร้างแนวทางการเชิงพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อนำไปสู่ความเป็นอัจฉริยะและเศรษฐกิจเชิงคุณค่า ฮิตาชิจะยังร่วมมือกับหุ้นส่่วนเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุ่มชนในประเทศต่อไป

Facebook Comments