Honda มาแล้ว เปิดตัวรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ CiKoMa

CiKoMa
Honda กำลังพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองและหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องใช้แผนที่ในการนำทาง ซึ่งสามารถสนทนากับผู้ใช้ได้เหมือนมนุษย์
.
พาหนะแบบใหม่นี้ถูกเรียกว่า Micro-Mobility Vehicle ประกอบไปด้วยยานพาหนะ CiKoMa ซึ่งจะมีแยกเป็นสองโมเดลคือ รุ่นที่โดยสารได้ 4 คน และรุ่นที่โดยสารได้เพียง 1 คนเพื่อความคล่องตัว และหุ่นยนต์ WaPOCHI ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตามผู้ใช้ทำหน้าที่เหมือนสัตว์เลี้ยง โดยทั้งหมดจะมีการนำระบบ Honda CI (Cooperative Intelligence) และ Honda AI มาติดตั้งไว้ภายใน
.
รถและหุ่นยนต์ของ Honda แตกต่างจากรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติคันอื่น ๆ เพราะไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์จำนวนมากหรือการเข้าถึงแผนที่ที่มีรายละเอียดสูงสำหรับการนำทาง แต่ใช้รูปแบบที่อาจง่ายกว่านั้นมาก
.
Honda ได้พัฒนาระบบจดจำโครงสร้างถนนแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลภาพจากกล้องในรอบในตัวรถ ทำให้สาารถเห็นคนเดินเท้า หรือยานพาหนะอื่นรอบ ๆ ตัวรถครับ แต่ถ้าผู้โดยสารอยู่บนรถ พวกเขาสามารถช่วยกำกับการเดินทางได้ด้วยการใช้จอยสติ๊ก
.
แนวคิดเบื้องหลัง CiKoMa คือการนำเสนอ “วิธีการขนส่งแบบสบาย ๆ สำหรับหน่วยงานธุรกิจเช่น การเที่ยวชมสถานที่ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หรือการนั่งรถชมรอบเมือง มันจึงถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กและเรียบง่าย
.
สำหรับหุ่นยนต์ WaPOCHI ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเพื่อนที่สามารถจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละคนได้ ซึ่งตัวหุ่นยนต์จะมีระบบตรวจสอบผู้ใช้ ว่าใครเป็นเจ้าของของตัวเองครับ และบางครั้งที่น้องมองไม่เห็นเจ้าของ น้องก็จะมีระบบติดตามที่สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าของได้จากระยะไกล ซึ่งน้องจะมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนผู้ในด้านต่าง ๆ เช่นกัน ช่วยถือกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ครับ
.
ที่มาข้อมูล